FANDOM


Bảng này dành cho những thảo luận ngoài chủ đề -- một nơi để tự do thảo luận với bạn bè Wikia Steven Universe Tiếng Việt của bạn.
Một người dùng FANDOM

Bắt đầu một cuộc thảo luận

← Bạn chưa xác định bất kỳ tiêu đề nào
  Đang tải biên tập
 • Xin chào

  Phuong1972006 Viết lần cuối bởi Phuong1972006 11:45, ngày 25 tháng 9 năm 2016

  • 1 thông điệp
  • 0 nổi bật
 • Xin chào!

  StarfordMaxint Viết lần cuối bởi StarfordMaxint 11:30, ngày 25 tháng 9 năm 2016

  • 1 thông điệp
  • 1 nổi bật
Mọi thành viên trên wiki sẽ nhận được thông báo về luồng này trong lần tiếp theo họ truy cập vào wiki

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.