FANDOM

Sakamoto Haruko

biệt danh Cherry Rosa

  • Tôi sống tại Binh Dinh Province, Viet Nam
  • Tôi sinh ngày 26 tháng 7
  • Công việc của tôi là Student
  • Tôi là Female