FANDOM

Sakamoto Haruko

biệt danh Cherry Rosa

  • Tôi sống tại Binh Dinh Province, Viet Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 7 26
  • Nghề nghiệp của tôi là Student
  • Tôi là Female