FANDOM

StarfordMaxint

Hành chính viên Sáng lập viên
  • Tôi sống tại Việt Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 10 17
  • Nghề nghiệp của tôi là Học sinh
  • Tôi là Nam